Oudere artikelen [ 2015 ]

Deze website kreeg aanvankelijk vorm toen er sprake was van een mogelijk samenwerkingsverband tussen de stad Amsterdam en de Zionistische entiteit. Er werd vanuit de Israelisch lobby, met name het CIDI, enorme druk op het stadsbestuur uitgeoefend. Toenmalig burgermeester Eberhard van de Laan heeft het in al zijn wijsheid grotendeels kunnen tegenhouden. U kunt alle aspecten en daarvan in het archief 2015 nalezen.

een overzicht van de artikelen (titel en verwijzingen naar elk artikel in het 2015-archief):

een overzicht van de artikelen in de nadagen van de aktie (van 2125 – 2019)

Voor informatie over de toentertijd samenwerkende actiegroepen, zie: archief 2015

Scroll naar boven