Oudere artikelen [ 2024 – 2019 ]

Deze website kreeg aanvankelijk vorm toen er sprake was van een mogelijk samenwerkingsverband tussen de stad Amsterdam en de Zionistische entiteit. Er werd vanuit de Israelisch lobby, met name het CIDI, enorme druk op het stadsbestuur uitgeoefend. Toenmalig burgermeester Eberhard van de Laan heeft het in al zijn wijsheid grotendeels kunnen tegenhouden. U kunt alle aspecten en daarvan in het archief 2024 – 2019 nalezen.

Scroll naar boven